POLITIKA FIRMY BEAMS

 

Snahou společnosti B.E.A.M.S. CZ, spol. s r.o. je stát se důležitým hráčem v oblasti poskytování služeb, výroby a povrchové montáže plošných spojů.

Cílem společnosti je plnit specifikované požadavky a překračovat očekávání zákazníků v kvalitě a dodávání nabízených služeb a produktů s ohledem na udržitelnost v oblastech životního prostředí a ekologie za předpokladu dodržování etických zásad jak ve vzájemných vztazích uvnitř firmy, tak k partnerům i zákazníkům.

Společnost B.E.A.M.S. CZ, spol. s r.o. se zavazuje k vývoji, zavedení a neustálému zlepšování systému řízení kvality dle ISO 9001:2015 a systému ochrany životního prostředí dle ISO 14001:2015 včetně prevence znečištění a systému společenské odpovědnosti.

Společnost B.E.A.M.S. CZ, spol. s r.o. se dále zavazuje k plnění závazných povinností a pomocí plánování opatření má za cíl zabránit nepříznivým dopadům způsobeným environmentálními aspekty.

Vyhodnocujeme rizika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a relevantními opatřeními chráníme naše zaměstnance.

Otevřeně se hlásíme k hodnotám společenské odpovědnosti podniků a v souladu s těmito principy přizpůsobujeme své aktivity potřebám svého okolí.